Kraamzorg goed geregeld bij 

Nova Família       

Kraamzorg uren

In Nederland ben je geheel vrij om je eigen kraamverzorgende te kiezen.

Kraamzorg valt binnen jouw basisverzekering. Onze zorg wordt dus altijd vergoed door jouw zorgverzekeraar. Je betaalt alleen de wettelijke eigen bijdrage. Per 01-01-2018 is de eigen bijdrage €4,30.  Per 01-01-2019 wordt dit €4,40

Ben je aanvullend verzekerd*, dan wordt deze eigen bijdrage in de meeste gevallen ook vergoed. Per verzekeraar gelden andere regels voor de vergoeding van kraamzorg.

Basis verzekering

De financiële afhandeling van de eigen bijdrage met je verzekeraar zal door ons worden geregeld. Soms declareren de zorgverzekeraars dit zelf aan u.

* Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen wordt de eigen bijdrage geheel vergoed, of tot een bepaald aantal uur. Bij vergoeding eigen bijdrage moet je de factuur hiervoor (soms) eerst zelf betalen en daarna de factuur doorsturen naar de zorgverzekeraar. Op uw polis en /of website van uw zorgverzekeraar vindt u hierover meer informatie. Ook andere producten en diensten, zoals lactatiekundig advies, kunnen worden vergoed.

Minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg
Het minimum aantal uren kraamzorg bedraagt 24 uur, gerekend vanaf de dag van de geboorte. Wanneer de kraamverzorgende specifieke assistentie heeft verleend tijdens de bevalling (partusassistentie), dan tellen deze uren in dit geval niet mee. Het maximum aantal uren kraamzorg bedraagt 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen. Wanneer jullie in aanmerking komen voor het maximum aantal uren, dan tellen de uren voor partusassistentie overigens wél mee. De verloskundige beoordeelt vervolgens of kraamzorg op de 9e of 10e dag (nog) nodig is . Datzelfde geldt wanneer er een ziekenhuisopname tijdens de kraamtijd heeft plaats gevonden, ook deze uren worden – op indicatie van de verloskundige – in mindering gebracht op het totaal aantal uren kraamzorg.

Het standaard aantal uren kraamzorg volgens het Landelijk Indicatie Protocol is overigens 49 uur voor borstvoeding en 45 uur voor flesvoeding. 

wil je eens kijken hoeveel uren je ongeveer kunt krijgen middels de indicatie welke ik doe tijdens de intake klik op onderstaande link

 

http://www.kraamzorglc.nl/kraamtijd

E-mail
Info